093 170 70 10
м. Одеса, ТРК "Gagarinn Plaza"
Мій кабінет

Договір оферти

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
(Договір) про надання розважальних послуг на території Сімейно-розважального комплексу 

      м. Одеса                                                                                                                                   «31» січня 2023 р.

Дана публічна оферта (договір) про надання розважальних послуг на території Сімейно-розважального комплексу, в подальшому іменується як - «Договір», укладається між Представниками Сімейно-розважального комплексу, які надалі іменуються - «Виконавець», і всіма бажаючими отримати розважальні послуги на території Сімейно-розважального комплексу, які надалі іменуються - «Замовник» або «Клієнт», та регулює правовідносини, пов'язані з наданням Виконавцем розважальних послуг Замовнику (Клієнту) на умовах, зазначених в цьому Договорі.
В даному Договорі терміни вживаються в наступному значенні:
1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, яка розміщена на сайті або на інформаційному стенді (куточку споживача) Сімейно-розважального комплексу та адресована необмеженому колу осіб укласти даний Договір на визначених в ньому умовах.
2. Сімейно-розважальний комплекс - це комплекс приміщень Сімейно-розважального комплексу «Дитяче місто професій «KIDS CITY»» або комплекс приміщень Сімейно-розважального комплексу «Всесвіт дитячих розваг «KIDS PLANET»», розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 5/2, ТРК «Gagarin Plaza», в яких знаходяться тематично облаштовані ігрові зони, ресторани (кафе), приміщення для відпочинку, санітарні, допоміжні і службові приміщення, а також місця загального користування.
3. Представники Сімейно-розважального комплексу – юридичні особи або фізичні особи - підприємці, які здійснюють свою господарську або підприємницьку діяльність на території Сімейно-розважального комплексу та надають розважальні послуги Замовнику (Клієнту). Інформація про представників Сімейно-розважального комплексу вказана на інформаційному стенді (куточку споживача) в Сімейно-розважальному комплексі «Дитяче місто професій «KIDS CITY»» та на інформаційному стенді (куточку споживача) в Сімейно-розважальному комплексі «Всесвіт дитячих розваг «KIDS PLANET»».
4. Замовник - будь-яка фізична особа, яка замовляє (бронює) розважальні послуги в Сімейно-розважальному комплексі.
5. Сайт Сімейно-розважального комплексу - офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі інтернет за адресою: www.kids.gagarinn.com, яка є одним з основних джерел інформування Замовників (Клієнтів).
6. Клієнт - це будь-яка фізична особа, яка особисто, або для якої Замовник замовляє (бронює) розважальні послуги в Сімейно-розважальному комплексі та яка отримує розважальні послуги в Сімейно-розважальному комплексі.
7. Група клієнтів – це певна кількість фізичних осіб, які особисто або для яких Замовник замовляє (бронює) розважальні послуги в Сімейно-розважальному комплексі, які прибувають до Сімейно-розважального комплексу в обумовлену дату та час, та отримують розважальні послуги.
8. Розважальні послуги - це послуги ігрової зони, яка облаштована різноманітними атракціонами, гірками, батутами або облаштована у вигляді тематичного міста професій, анімаційні послуги, послуги громадського харчування (кафе, ресторан) та інші послуги, перелік та вартість яких розміщений на сайті та на рецепції Сімейно-розважального комплексу.
9. Бронювання - процес замовлення Замовником розважальних послуг у Виконавця у певному обсязі, з метою використання послуг в обумовлені терміни Клієнтом або Групою клієнтів.
10. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником (Клієнтом) умов даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій: бронювання Замовником розважальних послуг, оплати Замовником (Клієнтом) розважальних послуг, отримання силіконового браслету, який надає право входу та отримання послуг ігрової зони або безпосереднє користування Клієнтом розважальними послугами. Будь-яка окрема з вищевказаних в цьому підпункті дій, яка виконана Замовником (Клієнтом), свідчить про те, що даний договір укладено Сторонами.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах даного Договору Замовник здійснює бронювання розважальних послуг в Сімейно-розважальному комплексі та здійснює оплату заброньованих послуг, а Виконавець надає Клієнтам, вказаним Замовником, оплачені Замовником розважальні послуги відповідно до умов даного Договору. 
1.2. Бронювання розважальних послуг в Сімейно-розважальному комплексі здійснюється на підставі інформації, наданої Замовником. 
1.3. Порядок оплати та вартість розважальних послуг, які надаються Виконавцем, вказані на сайті та на рецепції Сімейно-розважального комплексу.
2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором.
2.2. Розміщення Виконавцем на сайті або на інформаційному стенді (куточку споживача) Сімейно-розважального комплексу тексту цього Договору є пропозицією Виконавця до всіх бажаючих отримати розважальні послуги в Сімейно-розважальному комплексі, укласти договір на умовах, викладених в тексті даного Договору.
2.3. Договір укладається шляхом повного, безумовного і беззастережного прийняття Замовником (Клієнтом) всіх умов, викладених в тексті даного Договору.
2.4. Моментом укладення Договору (здійснення акцепту) вважається сукупне або окреме виконання Замовником (Клієнтом) будь-якої з наступних дій: бронювання Замовником розважальних послуг в Сімейно-розважальному комплексі, оплати розважальних послуг Замовником (Клієнтом), отримання силіконового або паперового браслету, який надає право входу та користування ігровою зоною або безпосереднє користування розважальними послугами. З цього моменту договір вважається укладеним, а Замовник (Клієнт) є стороною Публічного договору.
2.5. Публічний договір укладений і таким чином має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, особисто підписаному Замовником (Клієнтом) і Виконавцем.
2.6. Замовник (Клієнт) заявляє, що він знаходиться в здоровому розумі та ясній пам'яті, діє добровільно, свідомо і розумно, без впливу обману, омани, без будь-якого примусу, як фізичного, так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки і усвідомлює та підтверджує, що факт укладення ним цього Договору означає, що Замовник (Клієнт) свідомо погоджується на всі умови Договору. 
2.7. Укладання цього Договору означає, що Замовник (Клієнт) в повному обсязі ознайомлений з умовами цього Договору та Правилами відвідування Сімейно-розважального комплексу, погоджується з ними та приймає їх в повному обсязі, а також зобов’язується дотримуватися умов цього Договору та Правил відвідування Сімейно-розважального комплексу.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець зобов'язаний:
3.1.1. Після здійснення Замовником бронювання розважальних послуг в Сімейно-розважальному комплексі, направити на електронну пошту, вказану Замовником, підтвердження про бронювання розважальних послуг в Сімейно-розважальному комплексі або надати паперовий чек при покупці на місці. 
3.1.2. Надавати Клієнту/ам, вказаним Замовником, розважальні послуги якісно та в повному обсязі у відповідності до зробленого бронювання.
3.1.3. Інформувати Замовника (Клієнта) про додаткові послуги, що надаються у Сімейно-розважальному комплексі та форму і порядок їх оплати.
3.1.4. Надавати безкоштовний вхід в Сімейно-розважальний комплекс та безкоштовні послуги ігрової зони Клієнтам в їх день народження та дітям у віці до 1,6 років (при наявності підтверджувальних документів (свідоцтво про народження, паспорт)). Всі інші Клієнти здійснюють вхід в Сімейно-розважальний комплекс та отримують розважальні послуги на платній основі. Особи, що не досягли 18 років, можуть бути пропущені в Сімейно-розважальний комплекс тільки у супроводі з батьками чи іншими повнолітніми особами, які супроводжують вищевказаних осіб.
3.1.5. За проханням Клієнта, провести короткий усний інструктаж із правил поведінки на конкретному атракціоні та правил техніки безпеки, або надати іншу консультацію.
3.1.6. Здійснювати нагляд за дотриманням Клієнтами правил поведінки та правил техніки безпеки при отриманні розважальних послуг в Сімейно-розважальному комплексі, з метою попередження можливого спричинення травм, пошкодження здоров’я, а також надання першої допомоги Клієнтам у разі виникнення непередбачених випадків, пов’язаних з травмами, або пошкодженням здоров’я.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Вимагати від Замовника (Клієнта) дотримання всіх вимог цього Договору та Правил відвідування Сімейно-розважального комплексу, які розміщені на сайті та інформаційному стенді (куточку споживача) Сімейно-розважального комплексу.
3.2.2. Достроково розірвати цей Договір та припинити надання розважальних послуг Клієнту, а також  запропонувати покинути територію Сімейно-розважального комплексу, якщо Клієнт неодноразово або грубо порушує умови цього Договору та/або Правила відвідування Сімейно-розважального комплексу, що приводить чи може привести до матеріальних збитків, створює небезпеку для здоров’я, майна, чи створює незручності при отриманні послуг іншими Клієнтами. У цьому випадку будь-які грошові виплати або компенсації Клієнту за не отримані послуги не проводяться.
3.2.3. Не допускати Клієнта на територію Сімейно-розважального комплексу за наявності явних ознак того, що Клієнт знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію і свідомість Клієнта та за наявності проявів інфекційних захворювань.
3.2.4. Відмовити Клієнту в доступі до Сімейно-розважального комплексу, якщо він намагається занести на територію Сімейно-розважального комплексу будь-які види зброї, вибухові або отруйні речовини.
3.2.5. Вимагати від Клієнта відшкодування заподіяного ним матеріального збитку Виконавцю або Сімейно-розважальному комплексу.
3.2.6. В цілях безпеки клієнтів, Виконавець має право визначати і встановлювати обмеження по допуску Клієнтів нa окремі види атракціонів за віком, зростом та/або вагою.
3.2.7. Обмежувати використання будь-якого приміщення, атракціону або обладнання для проведення профілактичних або ремонтних робіт.
3.2.8. Здійснювати відео спостереження в приміщеннях Сімейно-розважального комплексу (за винятком туалетних кімнат), місцях загального користування та прилеглої території, а також відео та аудіо фіксацію дій співробітників Виконавця, Замовників (Клієнтів), без додаткового отримання згоди останніх (з урахуванням норм моралі і етики). Відеоспостереження здійснюється з метою безпеки Клієнтів, їхнього майна, майна Виконавця. Результати відео і аудіо фіксації використовуються Виконавцем у відповідності до чинного законодавства України (в т.ч. в якості доказів у будь-яких спірних питаннях).
3.2.9. В односторонньому порядку в будь-який час на свій розсуд вносити зміни в даний Договір і Правила відвідування Сімейно-розважального комплексу. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на сайті та/або інформаційному стенді (куточку споживача) Сімейно-розважального комплексу.
3.3. Замовник (Клієнт) зобов'язаний:
3.3.1. Перед оплатою розважальних послуг (акцептом даної оферти) уважно ознайомитись з умовами цього Договору та Правилами відвідування Сімейно-розважального комплексу, які розміщені на сайті та інформаційному стенді (куточку споживача) Сімейно-розважального комплексу та беззастережно дотримуватись положень та умов цього Договору та вимог Правил відвідування Сімейно-розважального комплексу.
3.3.2. Для отримання права входу на територію Сімейно-розважального комплексу здійснити оплату послуг ігрової зони в повному обсязі.
3.3.3. Перебуваючи на території Сімейно-розважального комплексу, поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших Клієнтів та не створювати незручності при отриманні ними розважальних послуг, дотримуватись морально-етичних норм та правил культури спілкування, та не створювати некомфортних умов для інших Клієнтів та співробітників Виконавця. 
3.3.4. Під час перебування на території Сімейно-розважального комплексу дотримуватися чистоти, правил гігієни і санітарії та техніки безпеки.
3.3.5. Перед початком користування конкретним видом атракціонів, іншою конкретною послугою або іншим обладнанням Виконавця уважно ознайомитись з відповідною інструкцією, яка знаходиться біля входу до кожного атракціону, або попросити працівника Виконавця провести інструктаж і, у випадку виникнення будь-яких питань відносно техніки безпеки при користуванні атракціонами або іншим обладнанням, задати їх до початку користування атракціоном (обладнанням) працівнику Виконавця і одержати на них вичерпні та змістовні відповіді. І тільки після цього розпочати користуватись відповідним атракціоном або обладнанням.
3.3.6. При користуванні атракціонами або іншим обладнанням Виконавця виконувати вказівки, зауваження або вимоги співробітників Виконавця.
3.3.7. Акуратно і дбайливо ставитися до майна Виконавця та майна яке знаходиться на території Сімейно-розважального комплексу.
3.3.8. Самостійно стежити за своїми речами і не залишати їх без нагляду.
3.3.9. Нести відповідальність за шкоду, заподіяну майну Виконавця, майну яке знаходиться на території Сімейно-розважального комплексу та майну третіх осіб, а також нести відповідальність за свої дії та дії неповнолітніх осіб, яких він супроводжує під час відвідування ними Сімейно-розважального комплексу.
3.3.10. В повному обсязі відшкодовувати збитки у зв’язку з пошкодженням або втратою майна, які виникли з вини або необережності Клієнта та/або неповнолітніх осіб, яких він супроводжує під час відвідування ними Сімейно-розважального комплексу.
3.3.11. Забороняється проносити на територію Сімейно-розважального комплексу: 
- будь-яких тварин, птахів, рептилій і т. д.; 
- будь-які вироби із скла, будь- яку вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, колючі ріжучі предмети, a також вибухові, легкозаймисті, токсичні речовини і речовини з сильним запахом; 
- наркотичні або будь-які одурманюючі засоби; 
- будь-які інші речовини і предмети, які створюють загрозу безпеці Клієнтам Сімейно-розважального комплексу; 
- напої, їжу, воду, які виготовлені або придбані за межами Сімейно-розважального комплексу;
- великогабаритні предмети, валізи, рюкзаки.
3.3.12. На території Сімейно-розважального комплексу забороняється:
- проводити торгову, рекламну або іншу комерційну діяльність, a також відео- і фотозйомку без відповідного дозволу Адміністрації Сімейно-розважального комплексу;
- палити на усій території Сімейно-розважального комплексу;
- перебувати в зонах атракціонів із напоями та їжею (зокрема з жувальною гумкою), іграшками та іншими предметами; 
- приносити на територію комплексу свлю їжу, напої, солодощі;
- знаходитись у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
- відвідувати атракціони із проявами інфекційних захворювань та іншими протипоказаннями для відвідування атракціонів.
3.4. Замовник (Клієнт) має право:
3.4.1. Користуватись розважальними послугами Сімейно-розважального комплексу в порядку, зазначеному в даному Договорі та в Правилах відвідування Сімейно-розважального комплексу. 
3.4.2. Користуватись розважальними послугами протягом всього робочого дня Сімейно-розважального комплексу.
3.4.3. Отримувати повну і достовірну інформацію стосовно розважальних послуг, що надаються в Сімейно-розважальному комплексі.
3.4.4. Відмовитись від отримання розважальних послуг протягом 10-ти хвилин з моменту перетину турнікету на вхід в Сімейно-розважальний комплекс, з поверненням йому повної вартості оплачених розважальних послуг. При відмові від отримання розважальних послуг пізніше 10-ти хвилин після входу в Сімейно-розважальний комплекс, сплачені кошти поверненню не підлягають.
3.4.5. Звертатися до співробітників Виконавця з проханням провести короткий усний інструктаж із правил поведінки на конкретному атракціоні та правил техніки безпеки, або надати іншу консультацію.
3.4.6. Вимагати від Виконавця якісного та в повному обсязі виконання його обов'язків за цим Договором.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Виконавець надає Клієнту/ам розважальні та додаткові послуги на платній основі. Послуги, які надаються Виконавцем та їх вартість вказується на сайті та на рецепції Сімейно-розважального комплексу.
4.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється в гривні як в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, так і в готівковій формі, шляхом внесення в касу Сімейно-розважального комплексу.
4.3. Послуги Виконавця можуть оплачуватись як Замовником при здійсненні бронювання, так і Клієнтом/ами на території Сімейно-розважального комплексу. 
4.4. Для отримання права входу на територію Сімейно-розважального комплексу Клієнт оплачує послуги ігрової зони в повному обсязі та отримує силіконовий браслет з штрих-кодом.
4.5. Браслет з штрих-кодом видається в день відвідування Сімейно-розважального комплексу, є підтвердженням оплати послуг ігрової зони та служить пропуском на територію Сімейно-розважального комплексу.
4.6. Після входу на територію Сімейно-розважального комплексу Клієнт має право отримувати анімаційні послуги, послуги громадського харчування (кафе, ресторан) та інші послуги, які оплачуються додатково.
4.7. При відмові Клієнта від отримання послуг ігрової зони протягом 10-ти хвилин з моменту перетину турнікету на вхід в Сімейно-розважальний комплекс, йому повертається повна вартість оплачених ним послуг ігрової зони. При відмові від отримання послуг ігрової зони пізніше 10-ти хвилин після входу в Сімейно-розважальний комплекс, сплачені кошти поверненню не підлягають.
4.8. При бронюванні послуг громадського харчування, Замовник сплачує 100 % вартості замовлених послуг в якості депозиту, вартості замовлених послуг громадського харчування сплачуються при відвідуванні Сімейно-розважального комплексу.
4.9. При відмові Клієнта від отримання замовлених послуг громадського харчування не пізніше 24 годин до часу запланованого отримання послуг, йому повертається повна вартість оплачених ним послуг громадського харчування. При відмові від отримання послуг громадського харчування пізніше 24 годин до часу запланованого отримання послуг, сплачені кошти поверненню не підлягають.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором і чинним законодавством України.
6.2. Клієнт несе повну відповідальність за заподіяну ним матеріальну шкоду Виконавцю, Сімейно-розважальному комплексу та/або третім особам і зобов'язується відшкодувати її в повному обсязі.
6.3. Замовник несе персональну відповідальність за неповнолітніх осіб, яких він супроводжує при відвідувані ними Сімейно-розважального комплексу та за наслідки їх поведінки.
6.4. Клієнт, при виявленні недоліків у наданій послузі, невідповідності послуги, має право вимагати усунення недоліків безкоштовно й у визначений Сторонами термін.
6.5. Виконавець якомога швидше повинен вжити заходів по усуненню недоліків наданої послуги з моменту пред’явлення Клієнтом відповідної вимоги.
6.6. Виконавець не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини Клієнта чи в результаті дії непереборної сили.
6.7. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю та майну Замовника в результаті:
- необережних дій Замовника та/або третіх осіб в процесі отримання розважальних послуг;
- винних дій Замовника та/або третіх осіб, що призвели до виникнення шкоди;
- порушення Правил відвідування Сімейно-розважального комплексу, правил користування атракціонами та техніки безпеки;
- знаходження на території Сімейно-розважального комплексу в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння;
- невиконання вказівок співробітників Виконавця, а також у разі відвідування атракціонів при наявності медичних протипоказань для відвідування атракціонів.
6.8. Виконавець відповідає за збереження одягу Клієнтів, що був зданий в гардероб та не несе відповідальності за збереження документів, коштовних речей (гроші, коштовності, цінні папери, електронні гаджети й ін.) та інших особистих речей, залишених в одязі.
6.9. Виконавець не несе відповідальності за гроші, коштовності, цінні папери, ювелірні прикраси, електронні гаджети та інші особисті речі Клієнтів, що були залишені без нагляду та зникли (втрачені, загублені) з будь-яких причин на території Сімейно-розважального комплексу.
6.9. У випадку отримання шкоди здоров’ю та/або втрати чи пошкодження особистих речей, Клієнт повинний негайно повідомити про це адміністрацію Сімейно-розважального комплексу, щоб зафіксувати місце, час і обставини та зареєструвати подію, що трапилась. Якщо Клієнт не повідомив адміністрацію Сімейно-розважального комплексу про подію що сталась до закінчення його перебування на території Сімейно-розважального комплексу, то його скарги до Виконавця не підлягають розгляду і задоволенню. 
6.10. У разі грубого або неодноразового порушення Замовником правил техніки безпеки, санітарних норм, Правил відвідування Сімейно-розважального комплексу або умов цього Договору, а також створення незручностей при отриманні іншими Клієнтами розважальних послуг, або скоєння Замовником протиправних дій стосовно належного Виконавцеві, Сімейно-розважальному комплексу або іншим Клієнтам майна, Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні розважальних послуг та вимагати негайно покинути територію Сімейно-розважального комплексу, або здійснити примусове виведення Клієнта, у разі його незгоди добровільно покинути територію. При цьому грошові кошти сплачені Клієнтом не підлягають поверненню. Клієнтам, що порушують умови цього Договору та Правила відвідування Сімейно-розважального комплексу, може бути відмовлено в праві наступного відвідування Сімейно-розважального комплексу. 
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту бронювання Замовником розважальних послуг у Сімейно-розважальному комплексі, оплати Замовником (Клієнтом) розважальних послуг, отримання силіконового браслету, який надає право входу та отримання послуг ігрової зони або безпосереднє користування Клієнтом розважальними послугами та діє до закінчення перебування Клієнта на території Сімейно-розважального комплексу.
7.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в наступних випадках:
7.2.1. При грубому або неодноразовому порушенні Замовником правил техніки безпеки, санітарних норм, Правил відвідування Сімейно-розважального комплексу, або положень цього Договору, а також створенні незручностей при отриманні іншими Клієнтами розважальних послуг.
7.2.2. При скоєнні Клієнтом протиправних дій стосовно належного Виконавцеві, Сімейно-розважальному комплексу або іншим Клієнтам майна.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Всі суперечки, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням даного Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.
9.2. Всі зміни і доповнення до Договору оформляються шляхом розміщення нового тексту Договору на сайті та/або на інформаційному стенді (куточку споживача) Сімейно-розважального комплексу.
9.3. Інформація вважається доведеною до відома Замовника (Клієнта), якщо вона розміщена на сайті та/або на інформаційному стенді (куточку споживача) Сімейно-розважального комплексу.
9.4. Цей Договір укладений Сторонами при повному розумінні його умов та термінології українською мовою.